top of page

Organizational Knowledge Management in the Context of Supply Chain 4.0: A Systematic Literature Review and Conceptual Model Proposal
Författare: SARTORI, Jeanfrank TD ; FREDERICO, Guilherme F .; SILVA, Helena de FN
Detta är den inskickade, förhandsgranskade versionen av artikeln som godkändes för publicering i juli/2021 på  Journal Knowledge and Process Management ,  och får användas uteslutande för icke-kommersiella ändamål i enlighet med
Wileys villkor för användning av självarkiverade versioner

bottom of page